standard

Międzynarodowa norma bezpieczeństwa informacji ISO 27001

dokumenty
Autor: Lyn Lomasi
Źródło: http://www.flickr.com
W Polsce jest mnóstwo aktów prawnych, jakie dotyczą ochrony danych. Dla wielu grup zawodowych istnieją wymagania dotyczące tajemnicy zawodowej, jaka zarządza zapewnienie wyznaczonym danym należytej ochrony. Brak wypełnienia takich zobowiązań może być przyczyną efektów prawnych.

Ocena stanu aktualnego i oferta zaleceń przez audyt

kostka brukowa
Autor: AWBUD Wyroby Betonowe
Źródło: http://prasa.gutpr.pl/AwbudStandard/stary_rynek01.jpg
Audytor wskazuje zakresy, które wymagają podjęcia działań, w żadnym wypadku jednak nie wymusza rodzaju rozstrzygnięcia zagadnień, ani nie ustanawia terminów, w jakim dane działalności powinny zostać podjęte i zakończone.

Czemu sprawdzane regulaminów jest tak ważne? Jak to wygląda w sieci?

książki o prawie
Autor: Tony Webster
Źródło: http://www.flickr.com
Coraz częściej robimy zakupy online, tak więc jesteśmy zmuszeni sobie zdawać sprawę jakiego rodzaju przysługują nam prawa z tym związane. Podobno jest to wszystko proste, lecz nikt nie wczytuje się w regulaminy. A to błąd, bo ich nieznajomość będzie związana z przyszłymi problemami. A nikt właściwie by tego nie chciał.

jak rozkręcić biznes?