Akcje grupy Lotos na giełdzie

Giełda Forex to rynek walutowy o charakterze hurtowym w ramach którego banki, duże korporacje międzynarodowe, rządy jak i inwestorzy instytucjonalni z całego świata wymieniają waluty 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu sieci telefonicznych, łączy informatycznych łączy oraz systemów informacyjnych. Forex jest największym rynkiem na świecie.

giełda

Autor: Przemek Zawadzki
Źródło: http://www.flickr.com
Uśrednione dzienne obroty w kwietniu 2013 wynosiły około 5,3 bilionów dolarów amerykańskich. W 2012 roku najpopularniej wymienianymi walutami wdł. kolejności były: dolar amerykański, euro, jen oraz funt szterling.Rynek ten otwarty jest przez całą dobę, z wyjątkiem weekendów, tzn. od otworzenia giełdy w Sydney w poniedziałek, aż do zamknięcia giełdy w New Yorku w piątek. Atutem tego rynku jest jego ogromna płynność która powoduje, iż sprzedaż lub kupno dowolnej ilości waluty w każdym momencie nie stanowi kłopotu, poza przypadkami zleceń zbyt małych albo specyficznych, zależnie od brokera obsługującego daną transakcję.

Grupa Lotos S.A. to koncern naftowy działającym w Polsce jak i za granicą. Para się wydobyciem oraz przerobem ropy naftowej. Prowadzi także sprzedaż hurtową oraz detaliczną najwyższej jakości produktów naftowych.

Masz chęć dowiedzieć się więcej na ten wątek? To świetnie, ponieważ pod tym łączem (https://psmtechnik.pl/pylony-i-tablice,9,pl) znajdziesz fascynujące dane, które Cię wciągną.

Grupa Lotos to jedno z największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Podstawowym aktywem Grupy Lotos jest rafineria w Gdańsku. Jest ona jedną z najbardziej wydajnych rafinerii na naszym kontynencie. Spółka wytwarza i dostarcza m.in. benzynę bez ołowiu, olej napędowy, olej napędowy do celów opałowych, paliwa lotnicze jak i ciężki olej opałowy. Przedsiębiorstwo specjalizuje się również w produkowaniu i dystrybuowaniu olejów smarowych oraz asfaltów.

waluta

Autor: Ervins Strauhmanis
Źródło: http://www.flickr.com
Akcje LOTOS od IV 2005 roku są notowane na GPW w stolicy naszego kraju – akcje na giełdzie. Od X 2009 roku koncern jest uczestnikiem pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu firm społecznie odpowiedzialnych. Na ostatni dzień grudnia 2014 roku akcje Lotos w największym stopniu posiadał Skarb Państwa mający udziały 53,2% w strukturze kapitału zakładowego. ING OFE miał 8,6% wszystkich akcji. Żaden inny akcjonariusz nie posiadał powyżej 5% akcji.
90.01.2015 2015 roku Sąd Rejonowy w Gdańsku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Grupy Lotos. Koncern wyemitował wtedy 55 mln nowych akcji – po cenie emisyjnej 18,1 zł.W chwili obecnej nie jest znana szczegółowa struktura akcjonariatu, a w szczególności potencjalna zmiana udziału Skarbu Państwa czy ING OFE, jednak w objęciu emisji spory udział miał najprawdopodobniej Skarb Państwa, który już sporo wcześniej deklarował skorzystanie ze wszystkich, należnych mu praw poboru. Po zarejestrowaniu nowej emisji kapitał zakładowy spółki dzieli się na 184 873 362 akcji.