Analiza fundamentalna – rozpoznaj sytuację giełdową

Będąc graczem na giełdzie, można korzystać z różnych narzędzi, pomagających przewidzieć zachowania inwestorów oraz zmianę cen instrumentów finansowych. Jeśli nie jesteśmy typem analityka i drażni nas regularna analiza zagmatwanych wykresów, możemy sięgnąć po inne dostępne sposoby.

wykres wartości walut

Autor: Butz.2013
Źródło: http://www.flickr.com

Dla osób, które zdarzenia na giełdzie chcą rozpatrywać globalnie, dobra będzie analiza fundamentalna – o analizie fundamentalnej, działająca na twierdzeniu, iż papiery wartościowe mają jakiegoś emitenta i istnieją w jasno określonej sytuacji ekonomicznej, politycznej i gospodarczej.

Prawidłowe przewidywanie podwyżek i obniżek cen instrumentów giełdowych jest tu zdeterminowane przez słuszną ocenę położenia emitenta. Żeby zatem dobrze inwestować, nie musimy dokładnie rysować wykresów, ale na pewno należy interesować się wiadomościami związanymi z szeroko interpretowaną rachunkowością oraz historią i polityką. Z pozoru wydaje się to proste, jednak powinniśmy mieć na uwadze, iż niekiedy za przegapienie drobnej kwestii możemy dużo zapłacić.

Inwestycje, papiery wartościowe

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Analiza fundamentalna jest używana zwłaszcza wtedy, kiedy zawieramy kontrakty futures. Należą one do grupy kontraktów czasowych, w których jedna strona wykazuje zobowiązanie do kupna, a druga do sprzedaży instrumentu finansowego po wskazanej cenie w danym czasie. Ze względu na to, iż transakcja jest przeprowadzana ze znacznym wyprzedzeniem czasowym, analiza techniczna – analizy na polegająca na interpretacji wykresów cen, na niewiele się tutaj przyda. Ważniejsze jest doświadczenie, wiedza powszechna oraz ekonomiczna smykałka, dzięki którym będziemy potrafili przewidzieć spadek podział majątku warszawa adwokat albo wzrost ceny aktywów.

Kontrakty futures są dedykowane przede wszystkim wprawionym graczom giełdowym, bowiem nieprzemyślane działanie może tu przynieść duże straty. Przyda się, rzecz jasna, analityczny umysł, jednak najcenniejsze zdolności w tej sytuacji to zdolność prawidłowego ocenienia aktualnej sytuacji rynkowej, jak też prognozowanie kolejnych przekształceń. Jak w wielu innych sytuacjach giełdowych, ocieramy się tu trochę o zagadnienia z dziedziny socjologii oraz psychologii.