Analiza wymagań – co ukryło się pod tym tajemniczym pojęciem? Sprawdzisz w naszym tekście!

Każdy system ma jasne i równocześnie pożądane zachowania, które należy precyzyjnie opisać. Po ich ustaleniu możliwa staje się ich dogłębna analiza, która ma na celu uszczegółowienie wymagań i sprawdzenie czy nie znajdują się w systemie jakieś wymagania mające charakter sprzeczny lub te, których charakter jest nieprawidłowy.

analiza wymagań w firmie

Autor: Mark Warner
Źródło: http://www.flickr.com

Mianem wymagań funkcjonalnych określa się rodzaje usług, które mają być wykonywane przez system, a także jak reaguje na wybrane sytuacje. W przeważającej części przypadków wymagania , których charakter jest funkcjonalny obejmują również (serwis www) to, czego system nie jest w stanie wykonywać. Analiza wymagań jest więc pojęciem bardzo szerokim, którego wykorzystanie i znaczenie jest bez wątpienia bardzo znaczące. Decydując się na analizę wymagań, powinno się pamiętać że, analiza wymagań zawsze powinna opisywać to, w jaki sposób system reaguje na narzucone mu cele, ale również wyniki, które są osiągane. Znaczenie ma także to, jakiego rodzaju warunki należy spełnić, aby konkretne zadania w ogóle mogły być przez system wykonane. Analiza wymagań zawsze musi uwzględniać również to, co powinien zrobić użytkownik, aby skorzystanie z systemu stało się przez niego w ogóle możliwe. Chodzi w tym przypadku o działania, które prowadzić mają do osiągnięcia dokładnie określonego rezultatu.

Analiza wymagań funkcjonalnych zawsze powinna pamiętać również o standardach , które obowiązują w konkretnej organizacji i tym, aby system był do nich dopasowany. Jest to naprawdę poważna cecha, która sprawia, że możliwe staje się zachowanie jakości na odpowiednim poziomie. Tworzona lista wymagań musi cechować się wyraźnie określonymi cechami. Przede wszystkim musi być spójna.

analiza wymagań  w firmie

Autor: Images Money
Źródło: http://www.flickr.com

Chodzi o to, aby wykorzystywane były te same słowa w tych samych znaczeniach i nie łamać raz ustalonej terminologii. Ogromne znaczenie ma również zrozumiałość dokumentów. Należy wiedzieć, że osoba przygotowująca analizę wymagań – musi wiedzieć, że osoba, która wykorzystywać będzie dokument niekoniecznie musi posiadać specjalistyczną wiedzę, którą dysponuje analityk. Dostosowanie użytego języka do odbiorcy jest więc jedną z najbardziej istotnych cech analizy wymagań. W przeciwnym razie dokument okaże się być zwyczajnie niezrozumiały i osoba, która go otrzymała w ogóle z niego nie skorzysta.