Autor: k.s.

Nauka języka polskiego

Jednym z najbardziej znaczących przedmiotów, wykładanych w polskich placówkach oświatowych jest język ojczysty. Jest przy tym przedmiotem, na który przeznacza się bardzo dużo godzin lekcyjnych, tak samo jak na przykład na matematykę. W pierwszych latach edukacji przedmiot pozwala na pogłębianie...

Promocja biznesu na targach

Coraz częściej firmy prowadzące działalność usługową decydują się na promocję na branżowych targach odbywających się w wielkich pomieszczeniach przeznaczonych specjalnie do tego celu. Zaletą tego rodzaju przedsięwzięcia jest dotarcie do dużej liczby odbiorców, którzy poszukują nowoczesnych pomysłów w ściśle sprecyzowanej...