Cash flow monitoring oraz wskaźnik cyrkulacji opłat – co oznaczają te znaczące pojęcia?

Cash flow monitoring to pojęcie, które pochodzi naturalnie z języka angielskiego. Symbolizuje ono raport z przepływów finansowych oraz jest to jeden z nadzwyczaj ważnych fragmentów rachunku przepływu finansowego. W Polsce temu obowiązkowi są podległe każde jednostki, które prowadzą działalność ekonomiczną czy przedsiębiorstwo. Rachunek przepływu pieniężnego pozostał podzielony na trzy grupy, pierwszą z nich są transfery skarbowe z działalności operacyjnej.

systemy do zarządzania należnościami w firmie Attorn

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com
W zespół tej grupy wchodzą przepływy ze sprzedaży towarów i usług, należności wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników, oprócz tego przepływy z tytułu opłat oraz podatków oraz wypływy powiązane z płaceniem dostaw surowców, produktów a także towarów.

Drugą grupą są przepływy skarbowe z aktywności pieniężnej, takie jak dochody z emisji akcji oraz udziałów, wypływy związane ze spłatą kredytów i dochody z emisji papierów wartościowych.

Wpis przedstawiający taką problematykę jest bardzo wnikliwy, jednak warto zbadać to pod innym kątem. My zalecamy to opracowanie (http://dokumentyniszczenie.pl/digitalizacja-archiwow).

Poza tym w skład tej grupy wchodzą też wypływy powiązane z kupieniem akcji przedsiębiorstwa i z tytułu wypłaty dywidend.

Kalkulator i pieniądze

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com
A co można rzec o trzeciej grupie? Są nią przepływy finansowe z działalności inwestycyjnej. W jej skład wchodzi sprzedaż oraz kupno trwałych środków, udostępnianie oraz otrzymywanie spłat kredytów oraz pożyczek, a także sprzedaż akcji oraz udziałów innych ekonomicznych podmiotów wespół z ich zakupem. Wskaźnik rotacji należności ujawnia w którym stopniu firma bądź jednostka kredytuje swych Klientów – sprawdź więcej o wskaźniku rotacji należności. Pokazuje jak dużo razy w ciągu jednego roku firma zdoła odtworzyć stan swych należności. Wskaźnik rotacji należności jest definiowany prostym wzorem, jaki określany jest jako iloraz umiarkowanego poziomu należności i dochodów firmy ze sprzedaży.

Rezultat otrzymywany z bezproblemowego wzoru ma obowiązek zawierać się pomiędzy 7,0 a 10,0. Jeżeli wynik wyjdzie mniejszy aniżeli 7,0 będzie znamionować to, że dana firma czy przedsiębiorstwo ma zbyt wysoki poziom należności, co oznacza że za bardzo kredytuje ono swoich Klientów.