Chciałbyś zdobyć ochronę na swój znak towarowy? Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzić rejestrację

Nasze prawa autorskie w Internecie oraz nie tylko mogą zabezpieczać znaki towarowe. Przyznawane są, jeżeli tylko wystąpimy ze stosownym wnioskiem o rejestrację. W jaki sposób należy ją przeprowadzić?
Najpierw musimy ustalić znak, jakim chcielibyśmy określać nasze wyroby albo usługi. Znak może przyjąć zarówno formę grafiki, jak również utworu lub ustalonego kształtu, jaki nie będzie mógł być wykorzystywany przez inne zakłady czy firmy.

Prawo patentowe

Autor: Archives New Zealand
Źródło: http://www.flickr.com
Znak zawsze przydzielony jest do rzeczy czy do wskazanego przez nas działania, dlatego należy to dokładnie ustalić w składanym przez nas wniosku, by dostać patent. Należy także gruntownie rozważyć hipotetyczne zastosowanie znaku w następnych latach, ponieważ nie ma sposobności dopisania towarów do znaku, jaki już został zarejestrowany. Więcej na http://jwp.pl/uslugi/prawo-autorskie/iednim urzędzie. Robimy to samodzielnie albo z pomocą pełnomocnika, którym jest tak zwany rzecznik patentowy. Jeśli wybierzemy jego usługi, będziemy pewni umiejętnie opracowanego wniosku, a przy tym zostanie on z miejsca oceniony profesjonalnym okiem, jaką ma szansę na zarejestrowanie. Wraz ze składaniem wniosku należy uiścić stosowną opłatę. Urząd Patentowy ma za zadanie skontrolować czy nasz znak może dostać patent i prowadzi w związku z tym grpatente badania. Dokładnie sprawdza czy były dopełnione wszelkie formalności, a następnie przegląda wykaz towarów, które zostały umieszczone na liście.

Niekiedy może się okazać, że poszczególne pozycje trzeba będzie przenieść do innej klasy, ponieważ zostaną inaczej sklasyfikowane przez Urząd. Przeprowadzana jest także tzw. zdolność rejestracyjna znaku, to znaczy Urząd ocenia m.in. czy znak nadaje się do obrotu określonymi towarami oraz czy nie narusza niczyich praw lub dobrych obyczajów.

Jeśli nie wystąpią żadne zastrzeżenia, Urząd udziela zezwolenia na opatentowanie znaku, o ile zostanie uregulowana opłata rejestracyjna oraz opłata za publikację. Czas czekania na decyzję urzędu to nawet szesnaście miesięcy. Teraz już wiesz, jak zarejestrować znak towarowy. Mojak zarejestrować znak towarowy aby nie okazało się, że ktoś już Cię ubiegł i będziesz zmuszony myśleć nad nowym oznakowaniem swoich towarów czy usług.