Co to jest controlling, czyli praktyczne zarządzanie kapitałem przedsiębiorstwa

Kontrolowanie zasobów firmy jest zasadniczym aspektem działalności każdej firmy. Trudno faktycznie wyobrazić sobie zarząd firmy, która odnosi rynkowy sukces i wzrasta finansowo bez skutecznych analityczno-zarządczych decyzji. Rzadko bywa, że sukces przedsiębiorstwa jest skutkiem pokerowej zagrywki lub splotu przyjaznych warunków.

ludzie na spotkaniu biznesowym
Problem podjęcia trafnych decyzji inwestycyjnych jest kwestią ściśle analizowaną przez ekonomię i rachunkowość i trenerów biznesowych w zakresie zarządzania finansami. Problem dobrego zainwestowania nie dotyczy jedynie momentów, w których podejmujemy decyzję o przeznaczeniu większej kwoty na dedykowany cel.

Decyzje o uruchomieniu kapitału podejmujemy pośród codziennych czynności w pracy. Trochę więcej zajmuje zaplanowanie otworzenia kolejnej placówki, nowego pomieszczenia, siedziby firmy, czy też zakupu nowych akcesoriów. Całość jest najczęściej raportowana z dwóch perspektyw – inwestowanych kosztów względem potencjalnych korzyści. Odpowiednie, satysfakcjonujące szefostwo proporcje finansowe stanowią o tym jak prezentuje się budżetowanie (zamów na w danej firmie.

Gdy chodzi o sam controlling narzędzia , mamy między innymi controlling operacyjny, który koncentruje się na krótkim wymiarze działalności. Rachuby w tym controllingu, nazywanym także operatywnym, nastawiają się na regularne raportowanie wpływów i wydatków, badaniu relacji koszty-przychody.

Zorientowany na przyszłość, a z nią na ryzyko inwestycyjno-decyzyjne jest natomiast controlling ekonomiczny. Bierze on pod uwagę bieżącą sytuację firmy jak i warunki w makrootoczeniu, w którym de facto się ona znajduje. Ważne są priorytety działania – gdy firma przechodzi kryzys wewnątrz lub większy, związany z otoczeniem, controlling jest bardziej rygorystyczny. Wszystkie narzędzia excelowskie oraz pozostałe z branży IT dostarczają ekonomistom porcję niezmiernie ważnych danych, z których zarządcy czynią należyty użytek, zarówno jeśli chodzi o wewnętrzne finanse firmy, jak i zewnętrzne działania, które są zorientowane na rachunki kosztów inwestycyjnych. Controlling obejmuje dwie finansowe sfery firmy: rachunki i zasoby przedsiębiorstwa z odśrodkowym zarządzaniem, skupionym wokół sterowania, planowania i organizowania.