Co to jest kurs ADR?

Wszelcy kierowcy, którzy pragną realizować transport materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą odbyć specjalne szkolenie ADR.
To wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzypaństwowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

cerryfikat

Autor: priceminister
Źródło: http://www.flickr.com
Poprzez kurs ADR kierowcy mają zdobyć przygotowanie do profesji w obszarze przewozu materiałów niebezpiecznych – w sposób bezpieczny oraz zgodny z aktualnymi regulacjami międzynarodowymi – zajrzyj. Instruktaż ADR zawiera część podstawową a także specjalistyczną, przy czym instruktaż podstawowy tyczy się wszystkich kierowców.
uczestnicy kursy adr

Autor: PitchPatch
Źródło: http://www.flickr.com
Instruktaże ADR są przeprowadzane poprzez ośrodki szkolenia kierowców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia doszkalających kursów jak też posiadających konieczny wpis do rejestru biznesmenów. Poszczególne szkolenia (Ośrodek Star) odbywają się w wskazanym przez rozporządzenie wymiarach godzinowych. Kursant zobowiązany jest przyswoić wiedzę, której zakres dla poszczególnych kursów określa suplement nr 3 do Zarządzenia Ministra Infrastruktury z dn 15 września 2005 r. Celem przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych jest zmniejszenie bądź znaczące ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków i rozmiaru potencjalnych strat. Utworzenie przepisów pozwoliło usystematyzować przewóz materiałów niebezpiecznych jak też dało czytelne zasady w jaki sposób powinno się to wykonywać.

Przepisy tyczące się przewozu niebezpiecznych materiałów pozwalają zatem by realizowane przewozy były pewne przy zachowaniu a także poszanowaniu norm w nich zawartych. Kierowcy kończąc wspomniany kurs otrzymują certyfikat kompetencji zawodowych – zdobądź certyfikat (pod tym linkiem) kompetencji zawodowych.