czego nauczysz się na kursie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc jest to zespół działań czynionych w celu podtrzymania przy życiu jednostki poszkodowanej jak też zmniejszenia niekorzystnych następstw wypadku przed nadejściem profesjonalnej pomocy.

wypadek samochodowy - pierwsza pomoc

Źródło: www.morguefile.com

Działania te podejmuje jednostka znajdująca się na miejscu zdarzenia, wykorzystując powszechnie dostępny sprzęt medyczny oraz lekarstwa. Stan gwałtownego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym czy realnym do założenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, które może doprowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu bądź uszkodzenia ciała bądź utraty życia i wymaga podjęcia błyskawicznych leczniczych działań ratunkowych oraz leczenia. Polskie prawo nakłada na obserwatora wydarzenia obowiązek zawiadomienia o zagrożeniu zdrowotnym pogotowia ratunkowego albo pozostałych służb ratowniczych (policja), a również udzielenia pierwszej pomocy rannemu. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzi w obszar zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Jeśli chodzi o podobne szkolenia pierwsza pomoc znajduje się na pierwszym miejscu, bowiem nasze umiejętności w tym obszarze mogą przesądzać o czyimś zdrowiu bądź życiu.

Celem szkolenia z obszaru pierwszej pomocy jest dostarczenie informacji jak też praktycznych umiejętności z obszaru postępowania a także reagowania w wypadkach zagrażających ludzkiemu zdrowiu oraz życiu (szkolenia pierwsza pomoc ( odwieź www ) przedmedyczna). Instruktaże organizowane przez jednostki szkoleniowe określone są dla każdej grupy zawodowej, a również osób indywidualnych pragnących dobrze opanować reguły udzielania pierwszej pomocy. Instruktaże są stosownie dopasowywane do konkretnej grupy zawodowej a także zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Instruktaże częstokroć prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, których wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Instruktaże prowadzone przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, obrazów jak też fantomów treningowych.

Pierwsza pomoc, udzielona dobrze, ratuje życie (czytaj więcej na ). A większość z nas pomoc poszkodowanemu ogranicza zwykle do wezwania służb ratowniczych, bo paraliżuje nas strach. Boimy się, że możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać strach, dlatego że udzielając pierwszej pomocy przez dokonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” poszkodowanemu czas konieczny na dojazd profesjonalnych służb. Problem jednakże w tym, iż wielu ludzi nie wie, jak ratować.