Czy każdy zatrudniony przed podjęciem czynności musi przejść szkolenie BHP?

Nie wolno chlebodawcy dopuścić pracobiorcy do czynności, do których wykonywania nie ma on wymaganych kwalifikacji, a również dostatecznej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznaką tego obowiązku jest zapewnienie przeszkolenia pracownika w obszarze BHP przed dopuszczeniem go do pracy a także prowadzenie periodycznych szkoleń w powyższym zakresie.

szkolenie

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzania szkolenia BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy w jednym jedynym wypadku. Instruktaż nie jest wymagany w wypadku podjęcia przez pracownika pracy na takim samym stanowisku pracy, jakie zajmował u konkretnego pracodawcy bezpośrednio przed zawarciem z tym chlebodawca kolejnej umowy o pracę. Na przykład w sytuacji, jeżeli zatrudniony zawiera drugą umowę o pracę na czas określony. Instruktaże z obszaru BHP odbywają się w trakcie pracy a także na koszt pracodawcy.

Szkoleniu z zakresu BHP przed rozpoczęciem pracy (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-urlop-wychowawczy-czy-pracodawca-moze-odmowic-jego-udzielenia) mają przymus poddać się wszyscy zatrudnieni, niezależnie od rodzaju wykonywanej pracy.

Zainteresował Cię nasz wpis? Jeżeli tak, to wejdź do kolejnego artykułu i czytaj dalej nota odsetkowa o tym, co niezwykle Cię interesuje.

W jaki sposób winny wyglądać szkolenia BHP? Pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikowi odbycie instruktażu, stosownego do rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy. Co powinno dać pracownikowi takowe szkolenie bhp? Pracobiorca na szkoleniu powinien poznać przepisy oraz reguły bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy

szkolenie

Autor: Médiathèque De Quimperlé
Źródło: http://www.flickr.com

a także na określonym stanowisku pracy.

Szkolenie BHP powinno pracownikowi zapewnić nabycie umiejętności przeprowadzania pracy w sposób bezpieczny dla siebie oraz innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych a także udzielenia pomocy jednostce, która uległa wypadkowi. Po szkoleniu pracobiorca winien być zaznajomiony z czynnikami środowiska pracy mogącymi spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa a także zdrowia pracowników w czasie pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi.

Zatrudniony zobowiązany jest potwierdzić pisemnie zapoznanie się z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno zostać to również odnotowane w aktach osobowych pracobiorcy. Poznań i Gdańsk to miejscowości, w jakich odkryjemy dużą ofertę instruktaży, w tym szkolenia BHP.