Dwa nowatorskie portale – social lending i zbiórka publiczna.

Dobrze wiedzieć o dwóch istniejących w Internecie portalach. Pierwszy dotyczy zbiórki publicznej. W chwili obecnej aby zgłosić zbiórkę publiczna, nie trzeba mieć pozwolenia w formie decyzji administracyjnej, jest wystarczające zgłoszenie na portalu zbiórek publicznych. Drugim interesującym portalem są serwisy social lending – czyli pożyczki pozabankowe.

Cash - gotówka

Autor: Philip Taylor
Źródło: http://www.flickr.com
Zbiórka publiczna to zbieranie ofiar pieniężnych albo w naturze w miejscach publicznych, na cel pozostający w sferze zadań publicznych oraz na cele religijne. Przez miejsce publiczne należy rozumieć każde miejsce ogólnodostępne, takie jak ulica, park lub cmentarz. Organizatorami zbiórki publicznej, mogą być m.in.: organizacje pozarządowe, os. prawne (Szukasz porady adwokata? Sprawdź – adwokat Warszawa Mokotów KN Adwokaci) i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Rzeczpospolitej Polskiej do Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych (jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego), organizacje jednostek samorządu terytorialnego jak i komitety społeczne które zostały powołane poprzez akt założycielski by prowadzić zbiórki.

W chwili obecnej, do przeprowadzenia zbiórki publicznej nie jest wymagane uzyskanie odpowiedniego pozwolenia które było wydawane w formie decyzji administracyjnej. Obecnie, w tym celu wystarczy zgłoszenie zbiórki publicznej przez osobę upoważnioną i zamieszczenie przez ministra ds. administracji publicznej – informacji o zgłoszeniu zbiórki publicznej na elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Social lending to nowość na krajowym rynku pożyczek pozabankowych.Pożyczki społecznościowe polegają na tworzeniu transakcji finansowych między pożyczkodawcami a pożyczkobiorcami. Inaczej mówiąc, osoby które posiadają nadmiar gotówki, pożyczają tym, którzy cierpią na jej brak.

Pieniądze

Autor: Carlos ZGZ
Źródło: http://www.flickr.com
Operacje finansowe odbywają się za pośrednictwem serwisów internetowych bez jakichkolwiek instytucji finansowych. Social lending narodziło się w UK. Pierwszym serwisem tego typu był Zopa. Model biznesowy opierał się na pożyczaniu pieniędzy bezpośrednio pomiędzy osobami fizycznymi. Osoby dysponujące gotówką, pożyczały tym, którzy potrzebowali środków finansowych. Wkrótce social lending rozpoczęło swoją wędrówkę po innych krajach i dotarło również do Polski.

Na polskim rynku funkcjonuje w tej chwili sporo serwisów zajmujących się social lending. Reguły są takie same. Internetowe platformy pożyczkowe różnią się najczęściej wysokością kwot oraz formami zabezpieczenia. Zainteresowani taką formą inwestycji gotówki lub ci, którzy chcą skorzystać z pożyczania bez jakichkolwiek pośredników znajdą wiele poradników, forów internetowych oraz blogów poświęconych tej tematyce.