Fumigacja zboża – bez wątpienia niezwykle skuteczna metoda na pozbycie się pasożytów!

To z całą pewnością jedne z najistotniejszych i największych roślin alimentacyjnych na świecie. Niestety współcześnie czyha na nie mnóstwo przeróżnych niebezpieczeństw.

Niesprzyjające warunki klimatyczne, pasożyty, choroby grzybowe – wymieniać można bez przerwy.
koszulka

Autor: Adidas
Źródło: Adidas
zaproszenie ślubne

Autor: Parekh Cards
Źródło: http://www.flickr.com
Pojawia się więc pytanie: jak rolnicy mogą ochronić przed nimi swe zbiory? Fumigacja zboża wystarczy, by skutecznie pozbyć się problemu pasożytów, takich jak między innymi: larwy sprężyków, rolnice szkółkówki, lenie, mszyce, miniarki, pryszczarek zbożowiec, mucha szwedzka, skrzypionki, itp. sposoby fumigacji zboża Na czym polega przywołana metoda? To, najprościej rzecz ujmując zwalczanie owadów przy pomocy dymu, pary albo gazu, czyli tak zwanych fumigantów. Niegdyś często stosowanym środkiem był bromek metylu. Aktualnie jedynym fumigantem jaki został dopuszczony do użytku jest fosfina, nieorganiczny związek chemiczny, który w swej „czystej” postaci nie ma Koloru ani zapachu. Warto podkreślić, że fumigacja zboża stanowi nader złożony, a także szczególnie niebezpieczny proces. Dlatego wymaga zachowania ostrożności. Pracownicy wykonujący zabieg gazowania powinni nosić właściwe maski przeciwgazowe. Ważna jest również szczelność miejsca poddawanego fumigacji. Zobacz również: http://ratmar.com/nasza-oferta/zwalczanie-much-i-komarow?ywa się folii fumigacyjnej. Zanim zaczniemy jakąkolwiek pracę należy oznaczyć strefy bezpieczeństwa i ustawić znaki ostrzegawcze.