Jak przeprowadzić wyburzanie obiektów na swojej działce, żeby nie mieć problemów z polskim ustawodawstwem?

Wielokrotnie się zdarza, że na działce stoją zniszczone i nieusunięte budynki. Najczęściej nie wpływają one na cenę działki budowlanej, z tej przyczyny nie stanowią kłopotu dla nabywcy działki. Niestety wraz z upływem czasu zniszczone budynki mogą przysporzyć dużo problemów, przez co wstępne pozytywy z pewnością ulegną zredukowaniu.

wyburzanie

Autor: LHOON
Źródło: www.Flickr.pl
Wielokrotnie się okazuje, że zniszczone zabudowania nie mogą być włączone do nowego budynku, zatem trzeba dokonać wyburzenia. Prawo budowlane – idź http://prymat.net/blog/293-zsypy-budowlane – jasno mówi, kiedy trzeba otrzymać pozwolenie na wyburzenie a kiedy zachodzą prawne odstępstwa. Burzenie budynków nie może więc zostać przeprowadzone bez koniecznego pozwolenia (wszystko o burzeniu budynków). Dokumenty trzeba złożyć we właściwym Starostwie Powiatowym. We wniosku trzeba określić adres nieruchomości, która ma zostać rozebrana, numer ewidencyjny działki jak też pokrótce opisać zamierzenie budowlane, czyli zaznaczyć, że zamierzana jest rozbiórka.

rozbiórka budynku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Wniosek powinien być własnoręcznie podpisany i zaopatrzony w datę jak też miejsce, w którym został napisany. Trzeba również załączyć do niego zgodę właściciela obiektu na wyburzenie, dokładny opis prac powiązanych z rozbiórką. Potrzeba poza tym jasno wyrazić, że zostanie zachowane bezpieczeństwo dla ekipy jak również mienia. Konieczny jest ponadto obrys usytuowania budynku na działce budowlanej. Wymienione papiery mogą być niewystarczające w trakcie skomplikowanych prac wyburzeniowych. Wtedy potrzebny będzie jeszcze konkretny projekt architektoniczny rozbiórki. Jeżeli obiekt usytuowany jest na terenach specjalnych, przykładowo: górniczych, konieczne mogą się okazać uzgodnienia, rozmowy jak też spisane opinie różnych organów.

Burzenie budynków wymaga zatrudnienia kierownika, który będzie nadzorował przebieg robót. W pojęciu polskiego prawa kierownikiem może być osoba mająca odpowiednie wykształcenie oraz uprawnienia budowlane. Obowiązkiem każdego tego typu kierownika budowy jest tworzenie dziennika rozbiórki jak też ochrona terenu i troska o właściwy tok robót rozbiórkowych. Po uzyskaniu koniecznych pozwoleń należy przystąpić do wyburzania obiektów, które z pewnością nie jest prostą czynnością. Warto wobec tego powierzać rozbiórki wykwalifikowanym firmom.