Jak składać pit 28? Jakiego rodzaju zasady trzeba znać? Co jest najważniejsze w okresie rozliczenia tego rodzaju deklaracji?

Czy wiadomym jest do czego przydaje się pit 28 i jak go należy wypełniać? Dużo ludzi każdego roku musi go wypełniać, lecz nie każdy wie, jak to zrobić. Nasz poradnik różnorodne wątpliwości.

podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Deklarację pit 28 trzeba wypełnić, jak w roku podatkowym mamy przychody opodatkowane w formie zryczałtowanego podatku od dochodów ewidencjonowanych w dwóch dziedzinach. Może to być pozarolnicza działalność gospodarcza, z innej różne umowy, typu umowa najmu, dzierżawy albo pozostałych umów o dość identycznym charakterze. Deklaracja więc tego typu może odnosić się do osób, które do 20 stycznia roku podatkowego przedłożyły pisemne oświadczenie o doborze właśnie tego rodzaju opodatkowania.

Jak natomiast zaczynasz prowadzenie pozarolniczej działalności w czasie roku podatkowego, to takie oświadczenie należy składać do dnia, jaki poprzedza dzień rozpoczęcia tego typu działalności, nie może być to jednak później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. W momencie zdobywania przychodu z najmu, jaki jest opodatkowany ryczałtem oświadczenie o wyborze takiej formy opodatkowania przedkłada się nie później niż do 20 dnia miesiąca który następuje po miesiącu, gdy osiągnął dochód z takiego tytułu (wszystko o PIT w 2016 roku). Może być także do końca roku podatkowego, jak pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego. Prawo (adwokat wrocław – anna szirch) do ryczałtu jest obowiązujące na pełny rok podatkowy, ale w roku kolejnym już to nie obowiązuje, jak podatnik będzie przekraczał limit przychodu 150.000 euro.

rozliczenie

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Podatnik jednocześnie może utracić możliwość ryczałtu przez poszerzenie przedmiotu działalności o czynności, których nie powinno się rozliczać ryczałtem lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz byłego albo obecnego pracodawcy przez określony czas od chwili rozpoczęcia działalności. Przekroczenie limitu dochodów w momencie roku podatkowego nie ma bezpośredniego wpływu na zasady ogólne. Za dany rok podatkowy, także po przekroczeniu limitu musimy złożyć deklarację pit 28. Najlepiej zrobić to online, czyli pit 28 – rozliczenie w 2016 roku. Tego rodzaju działania faktycznie pomaga w przeprowadzeniu całej procedury. Taka procedura jest tak więc znacznie bardziej łatwa i prędzej możemy ją wykonać, nie wychodząc nawet z domu.