Jak wygląda zarządzanie polityką dotyczącą odpadów? W jaki sposób powinno się usuwać odpady, czy istnieją jakieś procedury?

Ostatnimi czasy dużo się mówi o kwestii odpadów, ale czym właściwie jest utylizacja odpadów? Obecnie te kwestie pojawiają się wszędzie, ale czy utylizacja jest czymś odmiennym niż recykling, czy zalicza się ona do gospodarowania odpadami? Te oraz inne zapytania pojawiają się debacie publicznej, są istotne, lecz by zacząć ten temat trzeba znać najważniejsze pojęcia.

spalarnia śmieci

Autor: Johannes Grødem
Źródło: http://www.flickr.com

Utylizacja potocznie jest rozumiana jako unicestwienie czegoś. Jakie są sposoby takiego niszczenia? Jednym z nich jest spalanie w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. Czasami takie piece są wykorzystywane do podgrzewania wody, która ogrzewa mieszkania. Do tego termin “utylizacja” używany jest na określenie procesu przerabiania padliny i innego rodzaju pobocznych produktów przemysłu mięsnego oraz rybnego na mączki pastewne. Więcej na http://toensmeier.pl/sposoby-utylizacji-od-a-do-z.W skali przemysłowej utylizacja padliny jak i odpadów mięsnych odnosi się do procesu ich rozgotowania pod ciśnieniem, wysuszenia uzyskanej miazgi jak i oddzielenia przez tłoczenie lub ekstrakcję tłuszczu. Prócz znaczenia ekonomicznego utylizacja posiada też znaczenie sanitarne, gdyż niweluje ewentualne ogniska chorób zakaźnych. Kolejnym bardzo ważnym, najczęściej natomiast mylonym pojęciem jest zagospodarowanie odpadami.

segregacja

Autor: m.a.r.c.
Źródło: http://www.flickr.com

Tutaj należy rozumieć gromadzenie, transport, a także przetwarzanie odpadków. Trzeba do tego zaliczyć również nadzór nad tego rodzaju procesami, lecz również późniejsze zarządzanie miejscami utylizowania odpadków oraz działania wykonawcze w charakterze sprzedawcy odpadów. Mówi o tym to ustawa. Znajdujące się w niej reguły postępowania z odpadami mają na celu ochronę życia oraz zdrowia ludzi, jak i ochronę środowiska, zgodnie z regułą zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze zadania to przeciwdziałanie tworzeniu się odpadów, minimalizowanie ich produkowania przez ludzi, a przede wszystkim zniwelowanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko. Dotyczy to dużej liczby substancji, pośród których w czołówce znajdują się takie jak azbest. To ogromnie niebezpieczny środek, który powoli jest likwidowany, dzięki temu mamy bardziej czyste środowisko. A czyste środowisko to również nasze zdrowie. Co ważne, niektóre substancje rozkładają się tak długo w środowisku, że tak właściwie to zapewniamy zdrowie kolejnym pokoleniom. Widać więc, iż te działania mają charakter długofalowy.