Jak założyć swoją działalność?

Dla wielu ludzi własna firma jest spełnieniem pragnień i ambicji oraz symbolem wolności zawodowej. Zakładanie własnej działalności gospodarczej, wbrew powszechnej opinii, nie jest kwestią niełatwą. Jak przedstawia się kwestia rejestracji firmy? Najlepiej pamiętać o kilku zagadnieniach.

Pieniądze na podatek

Autor: sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu
Aktualnie założyć działalność można nawet już w trakcie jednego dnia. Jak to uczynić? Najpierw należy w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy przynieść wniosek CEIDG-1. Można również stworzyć przedsiębiorstwo przez Internet, ale w tym przypadku niezbędne jest posiadanie podpisu elektronicznego. Trzeba zaznaczyć, że zakładanie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.

Po złożeniu wniosku, Urząd przesyła dane do CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, podlegająca bezpośrednio Ministrowi Gospodarki), która dokonuje rejestracji działalności, a także przesyła notatkę na ten temat do US oraz ZUS-u. Sami także musimy się we właściwym według miejsca zamieszkania oddziale ZUS-u stawić w terminie 7 dni od dnia założenia działalności, aby dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. Oczywiste jest też, by potem konsekwentnie i w odpowiednim terminie płacić wszystkie składki za siebie samych a także za naszych pracowników. W przypadku spóźnień, trzeba będzie niestety zapłacić odsetki zus za zwłokę.

Następnym krokiem jest przesłanie przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego o nadanie numeru REGON oraz do Urzędu Skarbowego z notką o wybranej przez nas formie opodatkowania. Zakładający firmę ma do wybrania cztery możliwości opodatkowania, wśród nich najpopularniejsza jest forma, w jakiej płaci on podatek wyliczony na podstawie skali podatkowej. Owe progi podatkowe wynoszą obecnie odpowiednio 18 % oraz 32 % .www.cenabiznesu.pl/-progi-podatkowetóra zakłada swą działalność zobowiązana jest również do posiadania konta bankowego (nie musi być tylko firmowym, może być złączony z prywatnym). Można również kupić firmową pieczątkę – nie jest to obowiązkowe, ale jest to spore ułatwienie w czasie codziennej pracy, np. przy manualnym wystawianiu faktur albo wizytach w urzędach. Przed założeniem działalności należy się także upewnić, czy w wypadku naszej działalności nie będą wymagane specjalistyczne koncesje lub zezwolenia.