Jakie kwalifikacje powinien zdobyć perfekcyjny opiekun osób starszych?

Praca jako opiekun osób starszych w rzeczywistości jest niezwykle angażująca i odpowiedzialna. Osoba troszcząca się o osoby w starszym wieku ma za zadanie zabiegać nie tylko o stan ich zdrowia, lecz także wspomagać ich w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów może być różny. Wszystko zależy przede wszystkim od stanu zdrowia czy kondycji ludzi starszych, a także miejsca zatrudnienia.

Zawodowy opiekun osoby starszej w głównym stopniu pomaga seniorowi utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przygotowywać regularne posiłki lub dawkować leki. W przypadku osób cierpiących czy niepełnosprawnych niejednokrotnie niezbędne bywa również wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków lub regularna rehabilitacja. Bardzo ważne jest również, żeby opiekun monitorował stan zdrowia podopiecznego. W jego gestii pozostaje w szczególności bieżąca kontrola stanu zdrowia osoby starszej.

Zadaniem opiekuna jest bardzo często również pomoc w zachowaniu porządku w mieszkaniu czy w wykonywaniu codziennych zajęć domowych, takich jak chociażby gotowanie czy wykonywanie zakupów. Może także zajmować się on załatwianiem wszelkich spraw poza domem, np. zakupem lekarstw czy regulowaniem rachunków. Wielokrotnie opiekun planuje także czas wolny seniorowi. Niezwykle ważne jest, żeby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w usamodzielnieniu się.

W zawodzie opiekuna najistotniejsza jest jednak w szczególności empatia i odpowiednie podejście do drugiego człowieka. Nie mniej jednak, warto zabiegać również o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

odpowiednią edukację. Jeśli pragniesz zostać profesjonalnym opiekunem osób starszych, masz możliwość wybrać szkoły policealne, jakie gwarantują kształcenie w tym kierunku. Dzięki właściwej szkole policealnej czy też szkoleniom zawodowym masz szansę zdobyć niezbędną wiedzę na temat podstawowej opieki medycznej, jak również pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby planujące pracować w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu placówkach. W głównym stopniu są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być także zatrudniane do pomocy w mieszkaniach osób prywatnych. Niezwykle dużo opiekunów medycznych poszukuje przy tym zatrudnienia nie tylko w kraju, ale także w innych państwach.