Każde w urządzeń w zakładzie pracy powinno być w pełni sprawne, żeby spełniało swoje najistotniejsze zadania

Wszystkie wózki stosowane w w logistyce i dziedzinach pokrewnych powinny wypełniać określone normy dotyczące wszelkiego bezpieczeństwa oraz higieny z precyzją określone przepisami bhp. Ten warunek dotyczy również pojazdów widłowych, czyli znanych wózków, które można znaleźć w niemal każdej z hal produkcyjnych i magazynów.

Wózek widłowy

Autor: Commander, U.S. 7th Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
Najważniejszym warunkiem, który decyduje o tym, że wózek widłowy (poltrading.com.pl/) zostanie dopuszczony do użytku, jest jego doskonała sprawność. W celu gwarancji sprawności pojazdu musimy przeprowadzać rygorystyczną część konserwacyjną i przeglądy techniczne pojazdu. Musimy też pamiętać, że w porozumieniu z aktualnymi przepisami złe jest wykorzystywanie w zamkniętych pomieszczeniach wózków spalinowych które są zasilane benzyną etylizowaną lub zawierającą pozostałe toksyczne substancje.

Wózki widłowe to pojazdy, które mają szansę stworzyć mnóstwo różnorodnych zagrożeń w czasie użycia. Dlatego przestrzeganie większości przepisów związanych bhp jest zupełnie ważne w trakcie pracy z tymi wózkami. Przepisy dokładnie wyznaczają, kto może obsługiwać wózek widłowy – FORKLIFT skup wszelkich wózków widłowych. Jednym z standardowych wymagań jest skończenie profesjonalnego kursu. Kurs na wózki widłowe obejmuje 48 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin praktyki i musi być zrobiony zgodnie z programem przygotowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki.

Wózek widłowy

Autor: U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet
Źródło: http://www.flickr.com
użycie wózków widłowych w pracy może nałożyć wyznaczone potrzeby na pracodawcę, który powinien ograniczyć pojawianie się zagrożeń i dbać o odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Do jego zadań należy m. in. przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, podczas których operatorzy wózków zapoznają się z instrukcjami obsługi oraz zasadami odpowiedniego użycia wózków, jak również przepisami BHP.

Brak przestrzegania podstawowych przepisów bhp może prowadzić do bardzo wielu groźnych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników. Właściwe szkolenia oraz idealny stan techniczny pojazdów jest warunkiem zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich osób, które znajdą się na terenie danej firmy.