Kiedy warto starać się o fundusz inwestycyjny

Fundusze inwestycyjne są doskonale znanym i chętnie stosowanym poprzez przedsiębiorców źródłem finansowania. Jest ono łatwiej osiągalne aniżeli Giełda i przynosi większe możliwości aniżeli pożyczka. Zazwyczaj umożliwia obecnym posiadaczom zachować kontrolę nad firmą.

biznesmen

Autor: mendhak
Źródło: http://www.flickr.com
prywatne fundusze inwestycyjne

Źródło: pixabay
Zastanówmy się kiedy dobrze jest o to źródło zabiegać?
Pożyczka, leasing bądź dowolna inna forma długu jest z reguły dostępna wyłącznie w pewnych granicach oraz z wskazanym przeznaczeniem. Jeżeli to źródło finansowania zostaje wyeksploatowane, potrzebna będzie inwestycja w kapitał.https://www.eena.pl/logistyka-oferty-pracy.html (zobacz https://www.eena.pl/logistyka-oferty-pracy.html)Pozyskanie do tego celu partnera w formie funduszu inwestycyjnego jest pewnym z częściej spotykanych rozwiązań. Suma kapitału czerpiącego z funduszu może być znacznie wyższa niż wynika to ze zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. Prywatne fundusze inwestycyjne nie wyczekują gwarancji na majątku spółki albo wspólników więc nie ograniczają zdolności kredytowej, oczekują jedynie udziału w nadzorowaniu a także przyszłych dochodach.
Drugim bodźcem wprowadzenia do przedsiębiorstwa funduszu jako inwestora może być chęć zdobycia od niego know-how, dostępu do technologii, dostępu do sieci dystrybucji itd. Jest to realne gdy w portfelu inwestycyjnym owego funduszu znajduje się firma czy też firmy, których działalność może tworzyć z naszą ponadplanową wartość. Będąc udziałowcem w tychże podmiotach fundusz będzie narzucał kooperację pomiędzy nimi. Może to być współpraca pomiędzy producentem a siecią dystrybucji, kooperacja między dwoma wytwórcami funkcjonującymi na różnych obszarach, koordynacja nabytków, organizacja logistyki etc.
w pracy

Autor: hackNY.org
Źródło: http://www.flickr.com
Prywatne fundusze inwestycyjne mogą być dobrą ścieżką wyjścia jeśli niektórzy akcjonariusze, wspólnicy chcą wycofać się ze spółki, zaś drudzy nie mają pieniędzy na odkupienie ich udziałów albo z innych przyczyn nie chcą tego zrobić. Przy dobrych perspektywach rozwoju firmy jak też gwarancji zaangażowania ze strony pozostałych akcjonariuszy fundusz może nabyć mniejszościowy wkład z intencją późniejszej odsprzedaży.

Ażeby wybrać fundusz nieodzowny jest nam niezależny doradca (zobacz doradca finansowy dla firm) finansowy. Celem każdego funduszu inwestycyjnego będzie szybki przyrost wartości portfela. Tego oczekują od niego inwestorzy, jacy lokują w nim swoje pieniążki. Prędki wzrost wartości oznacza co najmniej 30% na rok.