Marketing afiliacyjny, czyli czym są partnerskie programy?

Marketing afiliacyjny jest to zyskująca uznanie technika marketingu Internetowego, w której reklamodawca deleguje realizację akcji marketingowych na licznych niezależnych partnerów, którzy opłacani są w modelu „wynik”.

oświetlenie
Marketing afiliacyjny nie jest więc bezpośrednio techniką marketingową, ale raczej modelem angażowania niepodległych pracowników marketingu, jacy w swojej masie, motywowani wynagrodzeniem prowizyjnym, realizują operacyjne działania marketingowe sprowadzające potencjalnych klientów na stronę internetową reklamodawcy – sieci afiliacyjne. Z kolei z punktu spojrzenia kontrahenta marketing afiliacyjny jest to możność spieniężenia wysiłku włożonego w kreowanie stron www i doskonała opcja dla AdSense oraz sieci reklamowych. Ponieważ marketing afiliacyjny to oddelegowanie akcji marketingowych w formie „zatrudniania rozproszonego”, nie posiada swoich form reklamowych. Partnerzy, inspirując się swoją wiedzą i wyczuciem (rzecz jasna w ramach ograniczeń nakładanych regulaminem afiliacyjnego programu) mogą stosować dowolne odmiany reklamy internetowej. Partnerską reklamą może być więc baner, mailing, bądź cała witryna internetowa. Niezależnie jednak od ścieżki, po której partner nęci nabywców dla reklamodawcy, na końcu jej jest za każdym razem odnośnik do witryny reklamodawcy. I to nie taki zwykły link, lecz umożliwiający identyfikację partnera – systempartnerski.pl https://www.systempartnerski.pl/sieci-afiliacyjne

Jako że sieć afiliacyjna polega na tym, iż kilku partnerów wabi odbiorców na witrynę reklamodawcy, zaś klienci ci następnie dokonują na tejże stronie zakupów, reklamodawca musi wiedzieć, jakiemu z partnerów zawdzięcza jaką sprzedaż i – w konsekwencji – jakie będzie mu winien honorarium.