Masz poczucie oszukania przez sprzedawcę? Nie zdajesz sobie sprawy, co możesz zrobić z zawartą już umową, która jest niesprawiedliwa? Przeczytaj!

Tak to już jest, że w licznych sferach życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków podsuwanej umowy. Niestety, ich rola sprowadza się jedynie do podpisania dokumentu, albo jego odrzucenia w całości. Ma to funkcję przykładowo w sytuacji umów wykorzystywanych przez banki, operatorów telefonicznych, deweloperów, biura podróży, dostawców energii elektrycznej i tym podobnych.

prawo
Może to sprawiać niebezpieczeństwo takiego typu, że przedsiębiorca w kontrakcie narzuci konsumentowi klauzule, które nie staną się dla niego za bardzo przyszłościowe. Do tego właściwie kodeks cywilny mówi, że postanowienia, jakie nie są dostosowane indywidualnie, nie zobowiązują konsumenta, jeżeli tworzą jego prawa i zobowiązania w sposób kłócący się z odpowiednimi obyczajami i bardzo naruszający jego sprawy. Takim przykładem są z pewnością klauzule wymieniające jako warunek odstąpienia od umowy spłacenia grzywny albo wyłączające odpowiedzialność producenta za niedotrzymane zobowiązania.

Należy powiedzieć także, że zazwyczaj niezbędne są zapisy nazywające główne obowiązki stron, takie jak cena czy zapłata. Konsument, który przypuszcza, że umowa, jaką oferuje mu przedsiębiorca może posiadać postanowienia niedozwolone, powinien zwrócić przedsiębiorcy uwagę na to zdarzenie. W momencie, gdy nie zgodzi się on na zmianę wątpliwych elementów kontraktu, korzystniej będzie jak zmienimy kontrahenta. Z kolei gdy umowa, jaką już podpisaliśmy zawiera sporne postanowienia, to zgodnie z definicją kodeksu cywilnego, takie klauzule z mocy obowiązującego prawa nie są dla nas obowiązujące. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie przychyli się do tego stanowiska, jesteśmy zobligowani zwrócić się do sądu powszechnego – rejonowego lub okręgowego o stwierdzenie danego postanowienia za nieważne.

Na przykład, jeżeli chcemy zrezygnować z kontraktu, a w jej postanowieniach są decyzje wykluczające tego typu opcję lub wyznaczające za to grzywnę, to możemy powołać się na wątpliwy charakter decyzji zawartej w umowie. Jeżeli zaś przedsiębiorca w dalszym ciągu nie będzie brał pod uwagę naszych racji, możemy żądać udowodnienia swoich praw sądownie (przejdź dalej). Tego typu sytuacja niestety może spotkać każdego z nas. Chciałbyś wiedzieć więcej na ten temat? Najlepiej jak w internecie zaczniesz szukać niezbędnych informacji, przykładowo pod hasłem spis klauzul niedozwolonych.