Najważniejsze obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu nowych ludzi do pracy, zalety szkoleń BHP

Przyjmując pracownika do pracy właściciel firmy będzie wobec niego miał szereg obowiązków. Jednym z nich będzie wysłanie takiej osoby na wymagane szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, bez tego nie można podjąć realizacji obowiązków pracowniczych, zwłaszcza jeżeli wykonywane by były na jakiś niebezpiecznych urządzeniach czy maszynach. Szczegółowo kwestie te reguluje kodeks pracy, a za łamanie ich mogą grozić surowe konsekwencje.

W przypadku jakiejkolwiek kontroli pracodawca może zostać ukarany za niedopilnowanie tego obowiązku, a jeszcze gorzej sytuacja będzie wyglądać, jeżeli przydarzy się jakiś wypadek. W takich przypadkach właściciel firmy ponosi pełną odpowiedzialność za takie zdarzenie, a za coś takiego grożą rzeczywiście srogie kary. Z tego też powodu w interesie wszystkich leży to, aby jak najszybciej wysłać nowo zatrudnione osoby na odpowiednie szkolenia, dzięki czemu nie tylko wypełni się formalności, lecz także takie osoby będą wiedziały, jak postępować w miejscu pracy, jakie zagrożenia mogą czekać i jak postępować jeśli się pojawi jakaś nieprzewidziana sytuacja.

Najczęściej szkolenia bhp online organizowane są przez właściciela firmy dla jakiejś grupy zatrudnionych (szkolenie bhp w e-learning). Najlepiej jest to zrobić podczas pracy, zamawiając zwyczajnie szkoleniowca posiadającego wymagane uprawnienia. Czasami są to dwie różne osoby, które się zajmują różnymi obszarami, w takim przypadku szkolenie podzielone będzie na dwa niezależne bloki. Zakres tego typu szkoleń jest dość szeroki, zmienia się również zależnie od tego, jaki charakter pracy będzie wykonywał pracownik.

Na przykład dla pracowników w biurze większy nacisk powinien być położony na ergonomię pracy przy komputerze i odpowiednie ustawienie stanowiska pracy, a operator maszyny górniczej raczej będzie potrzebował wiedzy na temat działania w zagrożeniach związanych z jej obsługą.

Musisz poznać odmienny punkt widzenia na rozpatrywany w tym materiale problem? Kliknij więc tutaj i przeczytaj więcej szczegółów w tekście!

Na każdym szkoleniu porusza się również sprawy ochrony przeciwpożarowej i działania w przypadku pojawienia się ognia, a także podstawy pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach, które mogą się pojawić.