PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę na dziecko w formularzu podatkowym?

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla opiekunów, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli zaoszczędzić i zredukować podatek, jeżeli tylko spełnią wszelkie konieczne warunki.

Autor: Wawel Service

PIT 2016 z ulgą ze względu na dzieci może zostać wykorzystany przez osoby, które są rozliczane za pomocą formularza PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób ogólny. Mogą zrobić z niej użytek rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko samotnie, którzy posiadają stan cywilny bezpośrednio informujący o tym, że dziecko wychowywane jest bez partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być również osoba pozostająca w małżeństwie, jeśli tylko wykaże, że małżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odbywa karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby wychowujące dziecko samotnie nie można uznać jednak rodziców, którzy żyją wspólnie w związku konkubenckim – w tym przypadku oboje zatracają prawo (lexperts.pl/uslugi/prawo-niemieckie/) do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.

Ulga jest stosowane tylko dla dzieci, które uczą się i nie ukończyły jeszcze 25 lat. Prawo do obniżenia zatraca się w chwili, gdy dziecko kończy 25. rok życia lub zawiera związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest w cyklu miesięcznym, można ją jednak naliczyć za miesiące uprzednie aż do chwili, w której traci się prawo do niej. Istotne jest, aby przez chociaż jeden dzień okresu rozliczeniowego sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem. Wysokość kwoty zwrotu jest uzależniona także od liczby dzieci i wzrasta progresywnie wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko trzeba na końcu zsumować – wtedy poznamy faktyczną sumę, którą możemy potrącić od podatku.

rodzina

Autor: Imágenes Gratis Online
Źródło: http://www.flickr.com

Rozliczenie PIT 2016 na ulgowych zasadach nie przysługuje osobom, które przekroczyły określoną kwotę rocznego dochodu. Jeśli chodzi o osoby wychowujące wyłącznie jedno dziecko stanowi ona 56 tysięcy dochodu rocznego. Z ulgi nie można również skorzystać, gdy dziecko rozpoczęło opodatkowaną na zasadach ogólnych pracę, a otrzymany z niej przychód przekroczył 3089 zł – nie nie liczą się tu jednak dochody pochodzące z najmu albo zbycia nieruchomości, które są objęte podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta: .