PIT 2016 – jak wykorzystać ulgę na dziecko w formularzu podatkowym?

Rozliczenie PIT 2016 razem z dzieckiem jest przeznaczone dla opiekunów, którzy samodzielnie wychowują swoje dzieci. W ten sposób będą oni mogli zaoszczędzić i zredukować podatek, jeżeli tylko spełnią wszelkie konieczne warunki.

Autor: Wawel Service

PIT 2016 z ulgą ze względu na dzieci może zostać wykorzystany przez osoby, które są rozliczane za pomocą formularza PIT-37, a także PIT-36 dla przedsiębiorców rozliczających się w sposób ogólny. Mogą zrobić z niej użytek rodzice lub opiekunowie prawni wychowujący dziecko samotnie, którzy posiadają stan cywilny bezpośrednio informujący o tym, że dziecko wychowywane jest bez partnera. Rodzicem samotnie wychowującym dziecko może być również osoba pozostająca w małżeństwie, jeśli tylko wykaże, że małżonek nie posiada praw rodzicielskich lub odbywa karę w zakładzie zamkniętym. Za osoby wychowujące dziecko samotnie nie można uznać jednak rodziców, którzy żyją wspólnie w związku konkubenckim – w tym przypadku oboje zatracają prawo (wypatrz promocje) do wspólnego rozliczenia PIT 2016 wraz z dzieckiem.

Ulga jest stosowane tylko dla dzieci, które uczą się i nie ukończyły jeszcze 25 lat. Prawo do obniżenia zatraca się w chwili, gdy dziecko kończy 25. rok życia lub zawiera związek małżeński. Jako że ulga rozliczana jest w cyklu miesięcznym, można ją jednak naliczyć za miesiące uprzednie aż do chwili, w której traci się prawo (zobacz wycena znaków towarowych) do niej. Istotne jest, aby przez chociaż jeden dzień okresu rozliczeniowego sprawować samodzielną opiekę nad dzieckiem. Wysokość kwoty zwrotu jest uzależniona także od liczby dzieci i wzrasta progresywnie wraz z kolejnym dzieckiem. Pojedyncze ulgi na każde dziecko trzeba na końcu zsumować – wtedy poznamy faktyczną sumę, którą możemy potrącić od podatku.

rodzina

Autor: Imágenes Gratis Online
Źródło: http://www.flickr.com

Rozliczenie PIT 2016 na ulgowych zasadach nie przysługuje osobom, które przekroczyły określoną kwotę rocznego dochodu. Jeśli chodzi o osoby wychowujące wyłącznie jedno dziecko stanowi ona 56 tysięcy dochodu rocznego. Z ulgi nie można również skorzystać, gdy dziecko rozpoczęło opodatkowaną na zasadach ogólnych pracę, a otrzymany z niej przychód przekroczył 3089 zł – nie nie liczą się tu jednak dochody pochodzące z najmu albo zbycia nieruchomości, które są objęte podatkiem ryczałtowym. Pełna oferta: .