Rozliczenie PIT-u w roku 2014

Rozliczenie należnego urzędowi skarbowemu rocznego podatku to zadanie, które wielu osobom sprawia mnóstwo kłopotu. Mając to na uwadze, postanowiliśmy stworzyć łatwy w zastosowaniu program do rozliczania PIT przez internet 2014.

Pitax.pl - rozliczenie PIT online

Dzięki nam należyte uzupełnienie oświadczenia podatkowego nie będzie już problemem, a konieczność składania poprawek odejdzie na zawsze w niepamięć.

Jeśli chcesz uzyskać nie mniej absorbujące informacje na opisywany temat, to przenieść się do portalu (https://ubezpieczenia-gcu.pl/ubezpieczenia-majatkowe-firmy/), który skupia wartościowe wiadomości w odniesieniu do podnoszonego problemu.

Zapraszamy Państwa do poświęcenia kilku minut swojego czasu na zapoznanie się z działaniem programu i wypełnienie zeznania podatkowego – .

Rodzaj działania programu jest bardzo łatwy i umożliwia wielokrotne wypełnienie deklaracji oraz poprawę uzupełnionych już konkretnych rubryk. Jeżeli w procesie uzupełniania pojawiły się pomyłki, program zawiadomi o tym Państwa niezwłocznie, uniemożliwiając tym samym stworzenie gotowego formularza.

Zasiadając do wypełniania należy wybrać rodzaj oświadczenia (podatek dochodowy od osób fizycznych trzydzieści sześć, PIT 37 lub inny), następnie wprowadzić do niej swoje dane a także informacje o wysokości przychodu i jego źródłach, oznaczyć przypadające zniżki spośród zaoferowanych oraz zdecydować o przeznaczeniu 1% podatku na rzecz wybranej fundacji.

Ukończony formularz można wydrukować i przesłać pocztą lub złożyć w odpowiednim urzędzie w tradycyjny sposób, albo użyć strony www – polecane. Co ważne, złożenie zeznania podatkowego w formie elektronicznej nie wymaga od Państwa posiadania podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a wszystkie umieszczone w elektronicznej deklaracji podatkowej dane są w pełni bezpieczne.