w jakich sytuacjach konieczna jest wycena budynku

Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie średnich cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie obiektami tego samego typu i gatunku z uwzględnieniem ich położenia i poziomu zużycia, również w obrocie prawami majątkowymi tego samego typu z dnia powstania obowiązku podatkowego.
Jest kilka przyczyn dla jakich powinna być utworzona wycena nieruchomości. Jednym z nich są cele podatkowe. Ustalenie wielkości podatku od darowizny w postaci nieruchomości, albo podatku od nieruchomości opiera się o operaty przybliżone.

Jeżeli wątpliwości budzi też należność za wieczyste użytkowanie nieruchomości, to również należy zwrócić się do opiniodawcy. Wycena nieruchomości konieczna jest również w przypadkuubiegania się o kredyt hipoteczny. Placówka bankowa, pożyczając duże kwoty, musi posiadać solidne zabezpieczenie. Taka wycena może być przeprowadzona na dwa sposoby. Ocena zewnętrzna polega na tym, że bank zatrudnia licencjonowanego opiniodawcę, który kalkuluje koszt nieruchomości (zobacz sprawdź). Zaś ocena wewnętrzna odbywa się poprzez pracowników banku.
budynki

Autor: Sky carp
Źródło: http://www.flickr.com
Może ona być wykonana po wizji lokalnej, na jakiej pracownik wykonuje fotografie, a potem analityk szacuje wartość, ale może być wykonana również bez oglądania nieruchomości. W przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego banki nieraz przyjmująnieruchomości (https://www.omeganieruchomosci.pl/)owaną przez dewelopera. Oszacowanie ceny nieruchomości może jednak odbywać się również poprzez analizę wewnętrznej bazy danych banku, gdzie zawarte są ceny transakcyjne w osobnych strefach miasta.

nieruchomości

Autor: Guilhem Vellut
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena nieruchomości jest pomocna wtedy, gdy sprzedajemy mieszkanie, czy też dom, potrzebujemy uzyskać zadłużenie, ubezpieczyć posiadłość, otrzymać odszkodowanie, lub rozdzielać majątek. Oszacowanie nieruchomości wykonują także co pewien czas władze miasta i gminy, ażeby określić podatki, bądź opłaty za wydzierżawienie lokalu (dowiedz się więcej sprawdź tutaj)
Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, realna do osiągnięcia na rynku. Zwykle do wyznaczania wartości nieruchomości opiniodawca majątkowy posługuje się procedurą porównawczą.